Blog

Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi

Sitenin Genel Kullanım Şartları, Bununla İlgili Genel Kurallar ve Yasal Sorumluluklar
Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin jeffjewellery.com (www.jeffjewellery.com) kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir. Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen jeffjewellery.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formları doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.
Jeff Jewellery, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları
jeffjewellery.com tüm üyelerine açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe ücretsizdir.
Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:
1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi
1.b. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması
1.c. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, Internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.
1.d. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi

2. İçerik Kullanımı
2.a. jeffjewellery.com’da sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. jeffjewellery.com içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Jeff Jewellery’nin izni olmadan link vermek yasaktır.
2.b. Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Jeff Jewellery’e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
2.c. jeffjewellery.com’a iletilen tüm eleştirilerin hakkı kendisine aittir, istenildiği taktirde JEFF jewellery tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.

3. Sorumluluklar
3a. jeffjewellery.com’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu husustaki detaylı açıklamalar ve uygulama için www.jeffjewellery.com /kisisel-verilerin-korunmasi linkinde bulunan KVKK Metnine bakınız
3.b. jeffjewellery.com kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup kaydını onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek jeffjewellery.com sitesini kullanmaya başlayabilir.
3.c. Kullanıcı, jeffjewellery.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile jeffjewellery.com ‘un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.
3.d. Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya jeffjewellery.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının jeffjewellery.com ‘dan yararlanması süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.
3.e. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin jeffjewellery.com ‘u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
3.f. jeffjewellery.com ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Jeff Jewellery tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden Jeff Jewellery sorumlu tutulamaz.
3.g. Kullanıcı , jeffjewellery.com’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.
3.h. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından jeffjewellery.com site yönetimine bildirilerek yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.
3.i. jeffjewellery.com ya da kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydın silinmesi hususunda Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili mevzuat ile jeffjewellery.com /kisisel-verilerin-korunmasi linkinde yer alan hükümler uygulanır. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
3.j. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.
3.k. jeffjewellery.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Jeff Jewellery, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
3.l. Jeff Jewellery, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgileri Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili mevzuat ile www.jeff jewellery com/kisisel-verilerin-korunmasi linkinde yer alan hükümleri uygular.
3.m. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.
3.n. Kullanıcı site üzerinden yapacağı alışverişlerde kullanacağı ödeme bilgilerinin (kredi kartı, GSM numarası bilgileri v.b.) doğru olduğunu, bunlardan kaynaklanan hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
3.o. Kullanıcı, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Jeff Jewellery ‘nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Jeff Jewellery, Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

4. Jeff Jewellery ‘nin Hak ve Yükümlülükleri
4.a. Jeff Jewellery, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacaktır. Kullanıcının jeffjewellery.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilgili yasal düzenlemeler ve www.jeffjewellery.com/kisisel-verilerin-korunmasi linkinde yer alan hallerde, jeffjewellery.com ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.
4.b. Jeff Jewellery taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Jeff Jewellery ‘in her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Kullanıcı işbu hakkı kabul eder. Jeff Jewellery, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında sitesinde yayınlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, jeffjewellery.com’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve jeffjewellery.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.
4.c. İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri jeffjewellery.com sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Jeff Jewellery tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

5. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi
5.a. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren jeffjewellery.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

6. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü
6.a. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

7. Tebligat Adresleri
7.a. jeffjewellery.com sitesi kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcının jeffjewellery.com’a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
7.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
7.c. Yine jeffjewellery.com’un kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın jeffjewellery.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Sepetim kapat